DJ_Loungewizard

DJ

Lounge Wizard

KUULE, CHILLIGE oder TANZBARE  SOUND  FÖR ERE AALASS

Kommentär:

...Hey - Dasch gnau de rechtig Sound för de höttig Aalass..

... Vo wem esch das Stöck wo grad lauft? Chaschmer de Name uufschriebe?...

..So viel tanzet wie höt hani schon lang nömme!....